Orbons Transport BV
Boschstraat 23
6442 PB  Brunssum

Tel. +31 45 525 9575
Fax. +31 45 564 0164Orbons Transport BV Boschstraat 23
6442 PB Brunssum

Tel. +31 45 525 9575 Fax. +31 45 564 0164
Orbons Transport BV Boschstraat 23
6442 PB Brunssum

Tel. +31 45 525 9575 Fax. +31 45 564 0164
Orbons Transport BV Boschstraat 23
6442 PB Brunssum

Tel. +31 45 525 9575 Fax. +31 45 564 0164
Orbons Transport BV Boschstraat 23
6442 PB Brunssum

Tel. +31 45 525 9575 Fax. +31 45 564 0164

Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Logistieke Service Voorwaarden (LSV) gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014. In aanvulling op de LSV geschiedt afvalstoffenvervoer volgens de algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam en Kipper vervoer volgens de algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden voor het kippervervoer, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 1 april 1987, aktenummer 40. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te  RotterdamNederlands recht is van toepassing. De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. De voorwaarden kunt u hier lezen en downloaden.

Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.